Zarząd miasta

Na czele zarządu miasta stoi Sindaco – burmistrz. Jest on wybierany bezpośrednio przez mieszkańców Mediolanu na okres 5 lat, po kampanii wyborczej, podczas której prezentuje wyborcom swój program oraz program Rady Wykonawczej (Giunta), który zamierzają urzeczywistnić. Po wyborach wyznacza on członków Rady Wykonawczej. Obecnie urząd Burmistrza wykonuje Giuliano Pisapia. Rada Miejska składa się z Burmistrza i sześćdziesięciu radnych (consiglieri) wybierany przez obywateli Mediolanu. Jest ona głównym organem reprezentacyjnym i określa zasadniczy kurs polityczny, podjęty przez Zarząd Miasta. Posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się pod kierownictwem Prezydenta Rady Miejskiej. Rada wykonawcza (Giunta) składa się z Burmistrza i Głównych Radnych (consiglieri) wyznaczanych przez Burmistrza. Każdy z nich jest kompetentny dla odpowiedniego sektora: Miejski Rozwój, Usługi Socjalne, Środowisko, Ruch i Komunikacja, Sprawy Kulturalne, Sport itd.

Struktura administracyjna Rady Miejskiej Mediolanu

Miejska Rada składa się z licznych urzędów, jednak najbardziej uczęszczanym przez obywateli jest Ogólny Urząd Rejestru usytuowany przy Via Larga, 12, gdzie znajdują się również biura należące do Działu Handlowego

Miejski Urząd Techniczny, usytuowany przy via Pirelli, 39. Biura odpowiedzialne za usługi techniczne i kierownictwo terytorium.

Policja Miejska (Vigili)
Piazza Beccaria, 19

Biuro Cudzoziemców
Via Tadino, 12, biura świadczące usługi cudzoziemcom.
Rada Miejska – centrala telefoniczna: 02-88451

www.comune.milano.it – strona oficjalna urzędu miasta