Wzmianki historyczne 

Bazylika Santa Maria delle Grazie początkowo została wzniesiona w stylu gotyckim według projektu architekta Guiniforte Solari, prace zostały zakończone około 1490 roku. Dwa lata później na życzenie Lodovica Sforzy została częściowo przebudowana przez Bramantego, nad zakończonymi pół­koliście ramionami transeptu i prezbiterium wznosi się kopuła, dookoła której biegnie galeria w formie empory otwartej na zewnątrz. Planowane również było unowocześnienie, ale nie zdążono tego zrobić przed przybyciem Francuzów, dlatego też kościól stanowi swoiste połączenie dwóch stylów. Również Bramantemu przypisuje się marmurowy portal. Nieopodal niego znajdował się klasztor domenikański, siedziba inkwizycji mediolańskiej Po przeszło wieku od jego wyburzenia, w 1778, zostały przeprowadzone mozolne prace restauracyjne pod okiem Luki Beltrami’ego.

Znaczenie Artystyczne

Boczne wyjście z kościoła Santa Maria delle Grazie prowadzi na tchnące spokojem i równowagą krużganki Bramantego; stąd (a jeszcze lepiej z zewnątrz) widoczny jest szesnastoboczny bęben, na którym spoczywa kopuła. Krużganki kryte portykami stanowią wejście do Sagrestia vecchia (starek Zakrystii), z 1499 i odrestaurowanej w 1982. Prawdziwym jednak powodem napływu turystów do tejże bazyliki jest Cenacolo Vinciano (refektarz), gdzie Leonardo da Vinci pomiędzy 1495 i 1497 namalował TĘ Ostatnią Wieczerzę (Ultima Cena), będącą jedną z najsłynniejszych dzieł malarskich. Stworzona na jednej ze ścian refektarza, scena przedstawia Chrystusa, który mówi Apostołom, iż jeden z nich go zdradzi. Konserwacja malowidła od zawsze była bardzo problematyczna, przede wszystkim z powodu techniki, jakiej użył Leonardo, bardziej zbliżonej do malowania na płótnie niż freskowi, który jest bardziej odporny na oddziaływanie atmosferyczne i przede wszystkim na działanie czasu.

Ciekawostki

Mówi się, ze w 1500, zięć jednego z piekarzy, inspirując się na kopule bazyliki Bramantego polecił żonie, która wyrabiała ciasto, aby dodać do niego kandyzowane owoce i aby mu nadać formę kopuły. Tak oto narodziło się panettone, najpopularniejszy wypiek mediolański

.Znajdź na mapie: