Kościół San Carlo al Lazzaretto znajduje się w dzielnicy „Porta Venezia” na largo  Bellintani Fra Paolo, 1. Wbudowany w XVI wieku w centrum czternastowiecznego Lazaretu w Mediolanie, w którym hospitalizowano pacjentów chorych na dżumę. W ciągu wielu następnych lat pomału zaczął się rozpadać. Pod koniec XVIII wieku, po wyburzeniu Lazaretu, kościół został odzyskany i dziś jest filią parafii Santa Francesca Romana, w diecezji mediolańskiej.

Podczas budowy Lazaretu pod koniec XV wieku, na środku dziedzińca wzniesiony został ołtarz , w taki sposób aby był widoczny z każdego miejsca w szpitalu i aby każdy chory miał możliwość oglądania i słuchania odprawianych nabożeństw. Po wielkiej epidemii w 1576 roku, arcybiskup Carlo Borromeo dał za zadanie swojemu zaufanemu architektowi Pellegrino Tibaldiemu zbudowanie kościoła. Tak został wybudowany obecny kościół na planie centralnym, w formie ośmiokąta, otwarty ze wszystkich stron. Kościół pełnił swoją funkcję aż do 1797 roku, kiedy po francuskim podpoju księstwa Mediolanu został przeznaczony na cele wojskowe.

W czasch, gdy Mediolan był stolicą Republiki Cisalpińskiej, zlecono architektowi  Giuseppe Piermarini przekształcić Kościół w Świątynię Ojczyzny. Piermarini zburzoł oryginalną kopułę budynku, a ściany zewnętrzne zostały zamurowane. W XIX wieku, budynki stanowiące San Carlo al Lazzarettoogrodzenie Lazaretu zostały przeznaczone do celów rolniczych i na prywatne domy chłopów, aż do zakupu przez Banca di Credito Italiano, który zarządził rozbiórkę i podział powierzchni. Świątynia została oszczędzona podczas rozbiórki, i po renowacji, w którym została odbudowana kopuła, został ponownie otwarty na cele kultu w 1884 r. i od tego czasu nosi imię świętego, który zadecydował o budowie kościoła.

Konstrukcja kościoła jest na ośmiokątnym planie centralnym. Każda ściana zawiera serlianę (okno weneckie), dziś zabudowane, wsparte na kamiennych kolumnach stylu jońskiego. Wewnątrz znajduje się dodatkowy mniejszy pierścień kolumn i filarów wspierających kopułę i latarnię, która powielają formę struktury zewnętrznej.

Znajdź na mapie: