Logo EXPO 2015Wystawa Światowa 2015

EXPO 2015 Mediolan odbywać się będzie od 1 maja do 31 października 2015 r. Swój udział w EXPO 2015 zapowiedziało blisko 150 państw z całego świata. Wystawa organizowana jest przez Expo 2015 SpA, spółki założonej przez rząd włoski, region Lombardia, Prowincję Mediolan, miasto Mediolanu i Mediolańską Izbę Handlową. Jej hasłem przewodnim jest  „Żywienie planety, energia dla życia” i zawiera wszystkie tematy z wyżywieniem, problemem braku żywności w niektórych regionach świata, edukacji w odżywianiu, jego jakością oraz wszelką tematykę powiązaną z GMO. Pod uwagę brane będą technologie, innowacje, kultura, tradycje i kreatywność związane z przemysłem spożywczym i żywnością. Głównym postulatem ma być prawo do zdrowego, bezpiecznego pożywienia i jego wystarczająca ilość dla wszystkich mieszkańców Ziemi..

Wiodące tematy EXPO 2015:

  • poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności, przy tym za bezpieczeństwo uważa się posiadanie wystarczająco ilość jedzenia, aby przeżyć oraz spożywanie zdrowej żywności i wody pitnej;
  • zapewnienia jakościowej i zdrowej żywności dla wszystkich ludzi, aby wyeliminować głód, pragnienie, śmiertelności wśród niemowląt i niedożywienie;
  • zapobieganie chorobom społecznym związanych z odżywianiem, w tym otyłości, chorobom sercowo-naczyniowym, rakowi oraz innym epidemiom  szeroko rozpowszechnionym, kładąc nacisk na praktyki, które umożliwiają skuteczne leczenie tych chorób;
  • innowacje w dziedzinie badań, technologii i całym przemyśle spożywczym, w celu poprawy właściwości odżywczych żywności, ich magazynowania  oraz dystrybucji;
  • nacisk na właściwą edukację w temacie odżywiania oraz promowanie nowych stylów życia, w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych;
  • poszerzenie wiedzy o „tradycjach w odżywianiu” jako elementach kulturowych i etnicznych.
  • zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona środowiska jako ekosystemu rolnictwa, ochrona jakości i bezpieczeństwa żywności.
  • identyfikacja najlepszych narzędzi do monitorowania i innowacji, począwszy od biotechnologii, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia, w celu zapewnienia dostępności zdrowej  i pożywnej żywności oraz czystej wody do picia i nawadniania;
  • zapewnienie nowych źródeł żywności w tych rejonach świata, gdzie rolnictwo nie jest rozwinięte lub zagrożone przez pustynnienie gruntów i lasów, susze i głód, zubożenie rybołówstwa.

Położenie EXPO 2015:

Obszar wybrany pod wystawę położony jest w północno-zachodniej części Mediolanu i w 90% znajduje się na terenie Mediolanu, zaś pozostałe 10% w Rho. Zajmuje powierzchnię 110 hektarów sąsiadujących z nowym centrum wystawowym Fiera Milano. Powierzchnia zajmowana była niegdyś przez zakłady przemysłowo-produkcyjne, a później wykorzystywana była zarówno w celach rolniczych jak i logistycznych oraz usług komunalnych. Powierzchnia wystawy stworzona została w formie wyspy otoczonej kanałem wodnym i skupia się wzdłuż dwóch prostopadłych osi: World Avenue (decumanus) oraz przecinającą ją „cardo”, zaczerpniętych z architektury rzymskich miast. Zgodnie z zasadą równości, wszystkie narodowe pawilony znajdują się przy wielkim bulwarze o długości 1,5 km i szerokości 35 metrów. Wzdłuż cardo, o długości 325 metrów i szerokości 35 metrów zorganizowane są pawilony włoskich regionów i prowincji. U zbiegu dwóch osi znajduje się wielki plac (Piazza Italia) o powierzchni 4350 m2. Na północnym końcu cardo znajduje się Palazzo Italia, będący pawilonem organizatora wystawy, z widokiem na Lake Arena, jezioro-arenę mające 98 metrów średnicy. Na południowym krańcu cardo znajduje się teatr Open Air Theatre o powierzchni około 10.000 m2, liczący w sumie około 9000 miejsc. Na krańcach decumanus natomiast przewidziano z jednej strony umieszczenie dużego sztucznego wzgórza (o objętości 82.800 metrów sześciennych) z drugiej strony natomiast Centrum Expo, składające się z trzech niezależnych bloków funkcjonalnych: audytorium (blok południowy), performance area (blok centralny) i budynek z biurami (blok północny), w sumie około 6300 m2. Pierwsze dwa bloki mają być zdemontowane po zakończeniu Expo natomiast budynek z biurami pozostanie. Dwa główne wejścia na wystawę, na południu i na zachodzie, łączą odpowiednio obszar cascina Merlata i oraz część podmiejską centra wystawowego Fiera Milano.

Expo 2015

Dojazd do EXPO 2015:

Dojechać na wystawę można korzystając z linii czerwonej Metra Mediolańskiego MM1 i wysiadając na stacji Rho Fiera, łączącej wystawę z centrum Mediolanu. Można również wysiąść na dworcu kolejowym Rho Fiera Milano, korzystając z podmiejskiej bądź regionalnej linii kolejowej. Więcej o sieci komukacji znajdziesz na stronie Komunikacja miejska w Mediolanie. Wystawa znajduje się również w pobliżu autostrad: A4, A8 i A9 Mediolan-Como-Laghi. Łatwo jest również dojechać z jednego z trzech lombardzkich lotnisk: mediolańskich Malpensa i Linate bądź Orio al Serio w Bergamo. Wystawa będzie również połączona z miastem dzięki projektowi „Via d’Acqua”, który obejmuje przebudowę stacji dokującej (przy piazza XXIV Maggio i odcinków Naviglio w celu połączenia centrum miasta z Expo 2015 wzdłuż ścieżki dla pieszo-rowerowej, która biegnie przez Parco delle Cave.

Oficjalna strona: EXPO 2015


Znajdź na mapie: