Herb Mediolanu

Herb Mediolanu

Herb Mediolanu –  z jego historią związanych jest wiele legend o powstaniu Mediolanu. Jest, kto utrzymuje, że prawdziwym złożycielem Mediolanu był mitologiczny Bellovesco, wódz galijski, który podczas wyprawy nieopodal Alp został zainspirowany pięknem okolicy i...
Święty Ambroży – patron miasta

Święty Ambroży – patron miasta

 Święty Ambroży, święty Patron Mediolanu, dał swoje imię naszym mieszkańcom – ambrosjanom, dokładnie! – nadał im również własny charakter, który odtąd ich wyróżnia. Nigdzie tak jak ze Świętym Ambrożym istnieje symbioza pomiędzy arcybiskupem, mieszkańcami i...